Wat is verbale dyspraxie? 

(DVD -- developmental verbal dyspraxia)

Verbale ontwikkelingsdyspraxie is een uitspraakstoornis, die te maken heeft met de spraakmotoriek. Het is een onvermogen tot het juist aansturen van de spraakspieren (tong,lippen,kaken,gezicht) bij het vormen van spraakklanken en voor het combineren van deze klanken tot lettergrepen en woorden.
Hoewel een kind weet hij wil zeggen, kan hij/zij het niet goed. Ze hebben problemen met het programmeren, coördineren en controleren van de bewegingen die nodig zijn voor het spreken. Het spreken kan daardoor onverstaanbaar worden of het kind zegt een woord de ene keer wel goed en de andere keer weer niet.
De oorzaak ligt in de hersenen op het niveau waar het plan om klanken en woorden uit te spreken wordt klaargemaakt. Bij verbaal dyspractische kinderen gaat het op elkaar afstemmen van spierbewegingen dus niet goed. Er is dus niets mis met de spraakspieren op zich of met de zenuwenbanen die de spieren actief maken. 
Kinderen met verbale dyspraxie moeten leren om de juiste klanken uit te spreken door op de juiste manier hun tong te plaatsen, lippen te ronden enz.

Kenmerken

  • Weinig of geen gebrabbel als baby.
  • Het spreken komt laat op gang.
  • Moeite met eten en drinken.
  • Het spreken is onverstaanbaar.
  • De ene keer wordt een klank of woord wel goed gezegd, een ander keer wordt een klank of woord vervormd, vervangen of weggelaten.
  • Het kind kan bepaalde klanken niet uitspreken en gebruikt alleen die klanken die hij wel kan zeggen.
  • Als de woorden of zinnen langer worden maakt het kind meer fouten in de uitspraak.
  • Verstoorde intonatie: te hard, monotoon.
  • Problemen met het maken van de bewegingen van tong, lippen, verhemelte en kaak. (mondmotoriek)

Meer informatie en doorverwijzingen vind je op deze link: www.dyspraxie.nl