Schoolvisie van Wilgenduin

Onze visie vertrekt vanuit onze waarden en is geënt op het PPGO!

Kernopdracht:

De kernopdracht van Wilgenduin ‘het leren’ van al onze leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden. Hierbij willen we niet alleen de nodige cognitieve kennis, attitudes en vaardigheden bijbrengen maar ook bijdragen tot het ontwikkelen van de maatschappelijke redzaamheid van onze leerlingen.

Wat vinden we belangrijk:

  • We vinden het belangrijk onze leerlingen ( zover mogelijk ) inzicht te geven in hun mogelijkheden en talenten en deze ten volle te benutten om individueel, doelgericht, de nodige kennis en vaardigheden te verwerven.
  • We willen een school zijn met een goede en aangename leer- en werkomgeving om zo de ideale omstandigheden te creëren om het welbevinden van onze leerlingen te bewaken, beschermen, bevorderen.
  • We willen, gebruik makend van onze mooie omgeving het fysieke welzijn van onze leerlingen bevorderen, stimuleren.
  • We willen samen werken met onze ouders en andere participanten.
  • Elke leerling staat centraal en moet gelijke kansen krijgen. Door middel van individuele handelingsplanning, in samenwerking met begeleiders/ouders, werken we aan de zorg-, opvoedings- en onderwijsbehoeften van de leerling.
  • Professionaliseren: leren van elkaar, elkaar inspireren, samen leren.

Onze accenten:

  • Het welbevinden van onze leerlingen, zowel fysiek als psychisch.
  • Taal krijgt een speciaal plaatsje in Wilgenduin: het is de sleutel tot de algemene ontwikkeling van de leerlingen ( communicatie, leesproces, leerproces, sociale ontwikkeling, … )