Schoolreglement

Onderstaande documenten zijn het Schoolreglement en zijn bijlage. Deze dienen jaarlijks gelezen en ondertekend te worden. Om het milieu te sparen, drukken wij de schoolreglementen niet meer af, maar stellen ze via deze weg beschikbaar. De documenten ter ondertekening worden in het begin van het schooljaar meegegeven met de leerlingen.

Schoolreglement 2023 - 2024: het algemene schoolreglement. Dit wordt jaarlijks aangepast.

Bijlage 1: hierin wordt de werking van het CLB van onze school toegelicht.

bijlage 01 - clb.pdf (385KB)

Bijlage 2: met dit document verklaart u zich akkoord met het school- en busreglement en wordt er toestemming gevraagd voor foto's op de website en eigen vervoer van leerkrachten.

bijlage 2a - handtekening schooljaar 2023-2024 K + groen-rood-oranje-blauw.pdf (204KB)
bijlage 2b - handtekening schooljaar 2023-2024.pdf (215KB)

Bijlage 3: als een leerling medicatie moet nemen op school, moet dit document ingevuld worden door de behandelende geneesheer. Dit geldt voor elke vorm van medicatie!

bijlage 03 - medicatie toedienen.pdf (198KB)

Bijlage 4: hierin wordt de raad van bestuur van onze school voorgesteld.

bijlage 04 - raad van bestuur.pdf (112KB)

Bijlage 5: omdat wij een uitgebreid team hebben waarbij de samenstelling frequent wijzigt hebben we besloten deze lijst niet meer te publiceren.

Bijlage 6: een korte voorstelling van de schoolraad van onze school.

bijlage 06 - schoolraad.pdf (287KB)

Bijlage 7: onze school heeft een oudercomité, ze stellen zich in dit document voor.

bijlage 07 - oudercomité.pdf (160KB)

Bijlage 8: dit reglement wordt in de bus onderweg naar school gehanteerd.  Lees het document op deze pagina.

Bijlage 9: In dit boekje om helemaal te lezen worden heel wat praktische zaken opgenomen die belangrijk zijn voor de goede werking van onze school. Het is dus echt om helemaal te lezen! 

Bijlage 10: hierin vindt u de jaarkalender terug.

bijlage 10 - kalender schooljaar 2023-2024.pdf (423KB)