Stage op Wilgenduin

Wil je stage lopen op Wilgenduin? Stuur dan een mail!

leyssens.betty@gmail.com

Vermeld in je mail zoveel mogelijk informatie.
Welke opleiding volg je op welke school?
Wanneer valt de stageperiode?
Heb je al contact gehad met iemand binnen de school?
Wat zijn je contactgegevens?
...
Een volledige mail geeft een duidelijk beeld van de gewenste stage en helpt de stageverantwoordelijke een geschikte mentor voor je te zoeken.

Stagecontract

Zorg dat je op je kennismakingsgesprek steeds je stagecontract bij hebt. Indien mogelijk kan je al wat gegevens aanvullen, maar zorg er voor dat je zeker de juiste hebt! We overlopen het hele contract tijdens een kennismakingsgesprek en vullen aan waar nodig!

Werkpostfiche en risicoanalyse

Als je een actieve stage (d.w.z. niet enkel observatie) doet van minstens één week, krijg je tijdens het kennismakingsgesprek van de stageverantwoordelijke een werkpostfiche en een risicoanalyse. Wij werken met standaard formulieren die vooraf ingevuld zijn voor onze school. De eventuele formulieren die jullie meekrijgen van je eigen school hebben we dus niet nodig!

Dit document dient in drievoud ondertekend te worden door:

  • jezelf of je ouders als je nog geen 18 bent
  • de stagebegeleider van je eigen school
  • de stageverantwoordelijke van Wilgenduin
  • een arbeidsgeneesheer

Vaak moet je vanuit je eigen school al op medisch onderzoek naar bv. Idewe. Hier krijg je dan een bewijsstuk. Breng dit mee naar je kennismakingsgesprek, dit kan de handtekening van een arbeidsgeneesheer vervangen.

Stageperiode

Bij het begin van je stageperiode geef je de nog ontbrekende documenten af aan de stageverantwoordelijke. Je kan deze ook aan je mentor geven, deze zal ze dan in het bakje van de stageverantwoordelijke leggen.

De praktische organisatie van je lesvoorbereidingen of andere opdrachten bespreek je met je mentor. Zorg er voor dat je voorbereidingen steeds tijdig afgeeft! Zo heeft je mentor voldoende tijd om tips te geven!

Je wordt elke dag aanwezig verwacht zoals de leerkrachten. Dit is van 8.30 tot 15.30. Op woensdag duurt de schooldag iets korter, om 11.30 gaat de laatste bel! De lessen zijn van 8.45 tot 15.20. Tijdens je stage heb je recht op 30 minuten middagpauze. Je hebt dezelfde speelplaats- of refterbewakingen als je mentor. Je staat dan extra op de speelplaats. Zorg voor een fluovest, zo weten onze kinderen dat ze je kunnen aanspreken bij problemen. Tijdens de middag of na schooltijd zijn er ook entiteits- en werkgroepvergaderingen. Je neemt deel aan dezelfde vergaderingen als je mentor.

Bij afwezigheid wegens ziekte bel je steeds naar je eigen school en ons secretariaat (03/666.60.24). De eerst volgende dag dat je terug aanwezig bent, bezorg je een (kopie van een) doktersattest aan de stageverantwoordelijke. Je eigen school bepaalt of je de verloren stagedagen moet inhalen of niet. Als je afwezig bent op een stagedag omdat je naar je eigen school moet, meld je dit tijdig aan je mentor.