Wat is buitengewoon?

Welke types zijn er?

Afhankelijk van het tekort van de leerling zal deze ingedeeld worden in één van de volgende types :

  • type 1: voor kinderen met een licht mentale beperking (in afbouw)
  • type 2 : voor kinderen met een zwaar mentale beperking
  • type 3 : voor kinderen met een emotionele of gedragsstoornis, maar zonder verstandelijke beperking
  • type 4 : voor kinderen met een motorische handicap
  • type 5 : voor kinderen in een ziekenhuis, een preventorium of een residentiële setting
  • type 6 : voor kinderen met een visuele handicap
  • type 7 : voor kinderen met een auditieve beperking of een spraak- of taalstoornis
  • type 8: voor kinderen met ernstige leerstoornissen (in afbouw)
  • type 9: voor kinderen met een autismespectrumstoornis, maar zonder verstandelijke beperking (sinds september 2015)
  • type basisaanbod : voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften voor wie het gemeenschappelijk curriculum met redelijke aanpassingen niet haalbaar is in een school voor gewoon onderwijs (Dit type vervangt vanaf september 2015 geleidelijk de types 1 en 8.)

Onze school richt zich op kinderen met een ...