Type doorbrekende kleuterklas

Alle kleuters met een taal- en of spraakstoornis, autisme, een lichte motorische beperking of een mentale handicap zijn welkom in onze school.

De kleuterklassen bestaan uit max. zeven kinderen. Dit aantal houden we bewust zo laag om onze kleinsten de kans te geven zich maximaal te ontwikkelen. Onze voornaamste bezorgdheid is dat de kinderen zich goed, veilig en geborgen voelen in de klas en dat ze iedere dag graag naar school komen. Bij de groepsindeling houden we rekening met de ontwikkelingsleeftijd en de noden van elk kind afzonderlijk. Onze kleuters worden op een professionele manier begeleid in hun groei naar zelfstandigheid. Zo zal elke klas begeleid worden door een logopedist en een ergotherapeut en mee opgevolgd worden door een orthopedagoge en een coördinator.

We leren de kinderen een aantal sociale vaardigheden aan en leggen zo de basis voor een latere integratie in de maatschappij. Zelfredzaamheid en een goede werkhouding zijn heel belangrijk om goed te kunnen leren. Daarnaast hebben we ook veel aandacht voor communicatie. De kinderen worden op allerlei manieren gestimuleerd om te communiceren met een communicatiesysteem dat is aangepast aan hun noden. De communicatie wordt vergemakkelijkt door gebruik te maken van voorwerpen, foto's, pictogrammen en/of SMOG (spreken met ondersteuning van gebaren).

Dagelijks wordt de structuur aangeboden die het kind nodig heeft om optimaal te kunnen functioneren. Dit gebeurt door gebruik te maken van een individueel dag- en werkschema en individuele instructiemomenten. Er worden ook nog enkele groepsactiviteiten aangeboden zoals, dansen, zingen, tekenen, knutselen, schilderen...om het sociale aspect niet uit het oog te verliezen. Al onze activiteiten proberen we zo veel mogelijk in een thema te plaatsen dat aansluit bij de leefwereld van de kinderen.