Leerlingen met een Type 7 attest

Visie op de stos-klas :

De leerlingen in de klas zijn kinderen met spraak – taal ontwikkelingsstoornissen. Taal is niet altijd gemakkelijk voor hen. De taalproblemen kunnen heel divers van aard zijn. Zo zijn er leerlingen die weinig van de taal begrijpen waardoor de omringende wereld voor hen complex overkomt. Er zijn leerlingen die heel wat te vertellen hebben maar hun woorden niet kunnen vinden (woordvindingsproblemen). Daardoor geraken ze ontmoedigd en gefrustreerd en worden ze stiller. Ook leerlingen die heel vlot en veel praten komen in deze klas voor maar in hun praten zit geen samenhang of structuur. Leerlingen met een beperkte woordenschat of met een beperkte ontwikkelde zinstructuur zijn ook kinderen die in deze klas een vaste plek hebben. Deze taalproblemen zijn moeilijkheden op het vlak van communicatie. Taalproblemen op het gebied van schrijven, spelling, lezen, inhoud, … zijn moeilijkheden die we later bespreken. Tijdens de lessen communicatie willen we voornamelijk dat de leerlingen terug zin krijgen in taal. Dat ze ervaren dat ze in deze klas tijd krijgen om de woorden te vinden, dat er betekenis zal worden gegeven aan woorden,... Want deze leerlingen hebben heel wat te vertellen en wij begeleiden elk van hen op een individuele manier zodat ze zichzelf kunnen uitten! Deze visie is een visie die in de loop van de jaren zal groeien. Een proces dat bij de begeleidende leerkrachten en paramedici zal evolueren door een groeiend ervaren en bijscholing!

Naast de lessen communicatie zal taal en spreken een hoofddoel blijven binnen deze klas. Taal is in elke les aanwezig. Taal hebben we bij veel dingen nodig. Tijdens andere lessen en tijdens spontane communicatie zullen we er steeds attent op zijn dat de leerlingen een anders talig aanbod vragen!