Visie op de autiwerking

Onze grote doelstelling is de leerlingen te leren zo zelfstandig mogelijk in onze huidige maatschappij te laten functioneren.

Dit gebeurt in verschillende fasen die als volgt kunnen omschreven worden :

Het bieden van basisveiligheid.

Voor deze leerlingen is het gevoel van zich veilig kunnen voelen een voorwaarde om tot werken te kunnen komen. Deze veiligheid kan op verschillende manieren geboden worden :

 • Respecteren van de manier van zijn van de leerling
 • Begrijpen van zijn/ haar angsten voor het onbekende voor de leerling begrijpend taalgebruik hanteren
 • ervan uitgaan dat het vertrouwen voor ieder persoonlijk met de leerling moet worden opgebouwd
 • ouders/verzorgers en leerkrachten spreken een zelfde taal , veel en intensief contact met de ouders is dus van groot belang.

Het bewust maken van de « eigen ik ».

De leerlingen kunnen hierbij geholpen worden door :

 • succes-ervaringen op te doen
 • te leren praten voor zichzelf
 • probleemoplossend te leren denken
 • ze hun eigen (on)mogelijkheden te leren inschatten
 • het leren luisteren naar en respecteren van de mening van anderen

Het aanleren van een werkhouding.

 • Het leren uitvoeren van een opdracht en daarbij de opdrachtgever te volgen. De opdrachten worden zo voorgestructureerd dat de leerlingen er zelfstandig aan kunnen werken. De leerling leert in verschillende situaties met verschillende opdrachten zelf te zoeken naar de structuur die hij / zij nodig heeft. Hier wordt natuurlijk al beroep gedaan op bepaalde sociale vaardigheden.
 • Het leren en ervaren om intellectueel nieuwsgierig te blijven door het aanbieden van gevarieerde werkvormen.

Het aanleren van vaardigheden.

 • schoolse vaardigheden ; basisschool vaardigheden zoals taal, rekenen en lezen, voortgezette schoolse vaardigheden op gewenste en mogelijke niveaus
 • trainingsvaardigheden: sociale vaardigheden : ik in relatie met mezelf ik in relatie met anderen (zowel volwassenen als kinderen), zelfredzaamheid (gaande van aan- en uitkleden tot winkelen en bankzaken) ik in relatie van de maatschappij (verwachtingspatronen), technische vaardigheden (bv. bedienen computer, video, hifi)
 • vrijetijdsvaardigheden : muziek, handvaardigheid, bewegingsonderwijs, textiele werkvormen enz.