Leerlingen met een Type 2 attest

Functionele klassen:

Doelgroep:

We richten ons op kinderen met een matige tot ernstige mentale handicap. In samenspraak met het CLB wordt per kind gekeken wie in aanmerking komt om over te stappen. Het is dan ook erg moeilijk om hier cijfers aan te verbinden. In de praktijk wordt namelijk breder gekeken dan alleen maar het IQ. We houden rekening met het kind in zijn totaliteit en passen ons onderwijsaanbod continu aan.

Algemeen kunnen we onze doelgroep omschrijven als "kinderen die nood hebben aan:

  • functioneel leren;
  • begeleiding bij het zelfredzaam worden en de kennis van zichzelf;
  • training van de communicatie;
  • ondersteuning bij het levenspraktisch handelen en denken";

Met het oprichten van onze functionele klassen willen we tegemoet komen aan de noden van kinderen met een mentale handicap. Binnen ons type 1 onderwijs voelen we dat dit voor een aantal kinderen niet de meest geschikte manier is om dingen aan te leren, zij hebben nood aan nog meer ondersteuning bij het leren. Bovendien leren zij het best al doende en hebben zij het nodig bij het geleerde ook meteen de toepassingen te zien. Meer nog, ze leren maar pas door het toepassen. Dit is de kern van het functioneel- en het ervaringsgericht leren en dat willen we binnen ons type 2 onderwijs verder uitbouwen.

We laten het leren lezen en rekenen zeker niet per definitie los. Kinderen worden aangesproken op hun mogelijkheden. In onze functionele klassen wordt daarom het lezen, schrijven en rekenen opgestart en verder opgevolgd zolang het kan, maar met een constante link naar het functionele. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de zelfredzaamheid en het leren functioneren in de maatschappij. Onze kinderen leren expliciet de geleerde vaardigheden gebruiken in het dagelijks leven. Ze leren "hun plan trekken" zoveel ze maar kunnen.

Communicatie is een volgende pijler. We hanteren een eenvoudig en duidelijk taalgebruik, ondersteund door de SMOG-gebaren