Aanmeldingsprocedure / Inschrijvingsprocedure
Schooljaar 2024-2025

Algemene wetgeving

De ganse regelgeving betreffende de aanmeldingsprocedure en inschrijvingsprocedure vind je op de volgende locatie: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14368


Voor Wilgenduin/Wilgenkasteel

Wilgenduin is niet in een lop-gebied ( het werkingsgebied van een Lokaal Overlegplatform ) gelegen. Voor wat betreft schooljaar 2024 – 2025 is het aanmeldcriterium: datum van aanmelden.

1. Aanmeldingsprocedure voor schooljaar 2024-2025

 • De school start met de aanmeldingen op dinsdag 23 januari 2024 vanaf 09.30. De aanmeldingsperiode stopt op dinsdag 27 februari 2024 om 12.00.
 • Rangorde en toewijzingen:
 • 1. Leerlingen van eigen personeelsleden kunnen aanmelden vanaf 15 september en kunnen deze omzetten in een inschrijving vanaf maandag 4 maart 2024 om 09.30 h. Dan start de voorrangsperiode voor deze groep tot en met vrijdag 15 maart 2024 om 12.00 h.
 • 2. Leerlingen van eenzelfde leefeenheid kunnen aanmelden vanaf 23 januari 2024 en kunnen deze omzetten in een inschrijving vanaf maandag 4 maart 2024 om 09.30 h. Dan start de voorrangsperiode voor deze groep tot en met vrijdag 15 maart 2024 om 12.00 h. - De school neemt op dinsdag 19 maart 2024 de huidige aanmeldingen over in het inschrijvingsregister, bepaalt de vrije plaatsen, communiceert hierover voor vrijdag 22 maart 2024 om 15.00 h. en geeft de niet-gunstige gerangschikte leerlingen een mededeling volgens voorgeschreven model.
 • 3. De inschrijfperiode voor ouders met een ticket start maandag 15 april 2024 om 09.00 h. en stopt op vrijdag 26 april 2024 om 12.00 h.
 • 4. De vrije inschrijfperiode start vanaf dinsdag 30 april 2024 om 09.00 h. (Indien ouders met een ticket toch beslissen om niet in te schrijven komen deze vrije plaatsen in eerste instantie in aanmerking voor de ouders met een niet-gunstig gerangschikte leerling). Hier geldt een bedenktijd van 5 werkdagen.

We zetten de data nog eens op een rij.

start aanmelden

dinsdag 23/01/2024 om 09.30

einde aanmelden

dinsdag 27/02/2024 om 12.00

inschrijvingen voorrangsgroepen

van 04/03/2024 tot en met 15/03/2024

aanmeldingslijst overnemen in het inschrijvingsregister

dinsdag 19/03/2024

ouders (gerealiseerd en niet-gerealiseerd) informeren

20-21-22/03/2024

inschrijvingen voor ouders met ticket

van 15/04/2024 tot en met 26/04/2024

vrije inschrijvingen

vanaf dinsdag 30/04/2024


2. Capaciteitsbepaling 2024-2025
3. Weigeren

De school MOET leerlingen weigeren :

 • Als de leerling niet voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden
 • Als de inschrijving erop gericht is om voortdurend te alterneren tussen verschillende scholen
 • Als de capaciteit beperkt is
 • Als de leerling omwille van tucht uitgesloten is geweest het huidige en de 2 voorbijgaande schooljaren.

Voorwaarden

 • de school neemt de weigering op in het inschrijvingsregister
 • de school geeft de ouders bij elke weigering een mededeling van een niet-gerealiseerde inschrijving volgens het opgelegd model
 • plaatsen die later vrijkomen, worden tot minimaal de vijfde schooldag in oktober ingevuld met omwille van capaciteit geweigerde leerlingen en dit in de volgorde van aanmelding.

4. Overcapaciteit

De school kan voor volgende categorieën van leerlingen toch overgaan tot een inschrijving ook al zijn er reeds voordien leerlingen geweigerd op basis van een overschreden capaciteit.

Dit geldt voor :

 • kinderen die geplaatst zijn door de jeugdrechter of comité bijzondere jeugdzorg, (semi)-internen, jongeren die verblijven in een residentiële voorziening;
 • kinderen die terugkomen naar het buitengewoon onderwijs, in het lopende of voorafgaande schooljaar;
 • kinderen die verblijven in een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG);
 • kinderen die tot dezelfde leefeenheid behoren, indien slecht één van de twee kinderen kan ingeschreven worden in hetzelfde capaciteitsniveau.