Wie zijn wij?

Een uitgebreid gespecialiseerd schoolteam

 • leerkrachten Algemene Vorming
 • specifieke leerkracht : Lich.Opv.
 • specifieke leerkracht : MUVO
 • specifieke leerkracht : Godsd. / Zed.
 • logopedisten
 • kinesitherapeuten
 • orthopedagogen
 • ergotherapeuten
 • psychiatrisch verpleegkundigen
 • co√∂rdinatoren
 • gedragscoach

Onderwijs (vanaf 2,5 jaar) op maat van elke leerling:

 • bewegingsmomenten tijdens de lessen
 • de nieuwste leermethodes
 • oog voor verschillen bij alle kinderen
 • aandacht voor zelfstandig werk
 • toepassen van sociale vaardigheden binnen het lessenrooster
 • kleinschalige groeperingsvormen (max. 14 kinderen) zodat elk kind de nodige aandacht krijgt
 • logopedische en/of kinesitherapeutische ondersteuning binnen de klaswerking
 • zeer groene, ruime en verkeersveilige omgeving
 • gratis busvervoer
 • pedagogische uitstappen, en ook bos-, zee- en/of plattelandsklassen
 • effectieve zwemlessen
 • 2 maal per week turnles van vakleerkrachten
 • 2 maal per week muzische opvoeding gegeven door vakleerkrachten

Onze school maakt deel uit van het GO! (onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap). Meer info vindt u op algemene site van het GO! (www.g-o.be) of op de website van onze scholengroep (www.go-antwerpen.be).

Directie


Sofie Vereecken

Directeur
directie@wilgenduin.be
03/666.60.24

Els Cieters

Beleidsondersteuner
els.cieters@wilgenduin.be
03/666.60.24

Coördinatoren


Hannelore Michielsen

Type Basisaanbod
basisaanbod@wilgenduin.be
03/666.60.24

Patricia Geens

Type 2
type2@wilgenduin.be
03/666.60.24

Heidi Jacobs

Kleuters
kleuters@wilgenduin.be
03/666.60.24

Christel Pauwels

Type 9 Autiwerking
auti@wilgenduin.be
03/666.60.24

An Ooms

Type 7 STOS
stos@wilgenduin.be
03/620.15.30

Orthopedagogen


Evlin Smeets

Type 2, kleuterwerking, BAS1+2
ortho1@wilgenduin.be
03/666.60.24

Sara Van der Hallen

Type Basisaanbod
ortho2@wilgenduin.be
03/666.60.24

Silke Vandermast

Type 7 STOS, type 9 autiwerking
ortho3@wilgenduin.be
03/666.60.24

Secretariaat


Algemeen

secretariaat@wilgenduin.be
03/666.60.24

Diane Breugelmans

Leerlingen
diane.breugelmans@wilgenduin.be
03/666.60.24

Regina Hoeykens

Personeel
regina.hoeykens@wilgenduin.be
03/666.60.24

Kelly Martens

Personeel
kelly.martens@wilgenduin.be
03/666.60.24