Dysorthografie

Dysorthografie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het spellen op woordniveau.

Hoe herken je het?

Enkele voorbeelden:

  • moeite met snel opschrijven /overschrijven;
  • veel voorkomende fouten (b - d, drop - dorp);
  • regelfouten (ballen - ballen);
  • fonetische fouten (woord schrijven zoals je het hoort, vb. moeiluk);
  • geheugenproblemen;
  • zwakke fijne motoriek;
  • het geschrift is moeilijk leesbaar, ongeordend en slordig.