ASS (autisme spectrumstoornis)

Volgens het diagnostisch handboek (DSM IV) is er sprake van een autistische stoornis wanneer een kind zeer ernstige problemen heeft met de interactie in de sociale situaties, met communiceren en het gedrag, de belangstelling en de activiteiten van het kind volgen een zeer beperkt, steeds herhalend patroon. Deze problematiek startte reeds in de baby- of vroege kindertijd.

Ass is een pervasieve (= allesdoordringende) ontwikkelingsstoornis. 
Leerlingen met ASS hebben moeilijkheden op vlak van communicatie, moeilijkheden met sociale interactie en moeilijkheden op vlak van verbeelding ( ze hebben meestal weerstand tegen verandering en kunnen een repetitief gedrag en/of een bepaald interessepatroon vertonen.)

Moeilijkheden op vlak van communicatie: enkele voorbeelden:

  • bij individuen met voldoende spraak zijn er duidelijk beperkingen in het vermogen een gesprek met anderen te beginnen of te onderhouden;
  • achterstand in of volledige afwezigheid van de ontwikkeling van gesproken taal;
  • stereotiep en herhaald taalgebruik of eigenaardig taalgebruik. 

Moeilijkheden met sociale interactie:enkele voorbeelden: 

  • stoornis in het gebruik van verschillende vormen van non-verbaal gedrag, zoals oogcontact, gelaatsuitdrukkingen, lichaamshoudingen en gebaren om de sociale interactie te bepalen;
  • er niet in slagen om met leeftijdsgenoten tot relatie te komen die passen bij het ontwikkelingsniveau of een tekort in het spontaan proberen met anderen plezier en bezigheden te delen;
  • afwezigheid van sociale of emotionele wederkerigheid;
  • … 

Moeilijkheden op vlak van verbeelding, weerstand tegen verandering, repetitief gedrag en/of een bepaald interessepatroon interessepatroon: enkele voorbeelden: 

  • afwezigheid van gevarieerd of spontaan fantasiespel ( doen -alsof ) of sociaal imiterend spel ( nadoen - spel ) passend bij het ontwikkelingsniveau;
  • duidelijk vastzitten aan bepaalde rituelen of routines;
  • zich herhalende motorische bewegingen maken ( b.v. fladderen, heen en weer wiegen… ); 

Dit zijn maar enkele voorbeelden en zeker niet volledig.

Voor meer informatie verwijzen we jullie graag door naar de volgende websites over autisme