Dyscalculie

Kinderen met dyscalculie vertonen opvallende en blijvende moeilijkheden met rekenen en wiskunde en dit vooral op het vlak van:

 • geheugen en automatisme
  Voorbeeld: splitsingen en tafels niet onder de knie krijgen of de klok niet vlot lezen.
 • vaardigheden en technieken
  Voorbeeld: moeite met de volgorde van de stappen bij berekeningen of de volgorde van de bewerkingen verwarren.
 • visueel-ruimtelijke en motorische vaardigheden
  Voorbeeld: onhandigheid bij gebruiken van passer, onnauwkeurig getallen noteren of moeilijkheden met kolommen en millimeterpapier
 • inzicht
  Voorbeeld: problemen waarbij ruimtelijk inzicht en kennis van belang zijn zoals bij meetkunde of vooral steunen op geheugen om nieuwe inzichten te verwerven.