Het syndroom van Gilles de la Tourette

Het syndroom van Gilles de la Tourette (GTS of TS) is een verzameling verschijnselen die de vorm hebben van ongecontroleerde spierbewegingen en het maken van geluiden ( tics ). Mensen die hieraan lijden zijn gedwongen hun tics uit te voeren; indien ze dat niet doen geeft dat ze een onplezierig gevoel. Kinderen met GTS hebben een onbedwingbare drang bepaalde bewegingen te maken of bepaalde geluiden of woorden te uiten.

De diagnose wordt gesteld als: 

 • regelmatig minstens twee motorische en eventueel één vocale tic vertoont; 
 • de tics langer dan een jaar aanhouden; 
 • andere neurologische oorzaken zijn uitgesloten.

De verschijnselen openbaren zich meestal tussen het vierde en elfde levensjaar. De verschijnselen kunnen na de puberteit verminderen, maar dat is niet noodzakelijk. De volgende tics kunnen al of niet in combinatie met elkaar voorkomen:

Bewegingstics, ook wel motorische tics genoemd:

 • knipperen met de ogen
 • een grimas trekken 
 • wegdraaien van de ogen 
 • optrekken van de neus 
 • schudden met het hoofd 
 • schouders optrekken

Dit zijn voorbeelden, maar als motorische tic is bijna alles mogelijk.

Geluidstics, ook wel vocale tics genoemd: 

 • keelschrapen 
 • kuchen 
 • grommen 
 • knorren 
 • sisgeluiden 
 • klakken met de tong 
 • uiten van zinloze kreten 
 • uiten van scheld- en schuttingwoorden, vloeken 
 • herhalen van woorden of zinnen

Dit zijn ook voorbeelden, maar als vocale tic is ook heel veel mogelijk.

Er zijn echter geen twee mensen met het syndroom van Gilles de la Tourette hetzelfde, iedereen heeft zijn persoonlijke tics.

Combinatie met andere stoornissen

Het syndroom van Gilles de la Tourette kan voorkomen in combinatie met andere verschijnselen bijv. : 

 • concentratiestoornissen in combinatie met hyperactiviteit (ADHD) 
 • ontwikkelingsstoornissen of contact- en relatieproblemen (PDD-NOS) 
 • autismespectrumstoornis (ASS)

Meer info kan je vinden op deze website: www.tourette.be