NLD

NLD is een afkorting van een moeilijke Engelse term "Non-verbal Learning Disorder". Letterlijk vertaald betekent dat "niet-verbale leerstoornissen" ofwel: leerstoornissen die niet te maken hebben met de taal.

NLD is een ontwikkelingsstoornis, die niet altijd herkend wordt. Alle symptomen van NLD zijn nog lang niet bekend. NLD wordt vaak verward met andere stoornissen, zoals AD(H)D, een aandachtsstoornis met of zonder hyperactiviteit. De aanwijzingen van NLD zijn deels dezelfde als ADHD. Deze kinderen met NLD hebben inderdaad een vorm van aandachtsstoornissen maar dan wel op ruimtelijk en visueel vlak. En hun slecht beoordelingsvermogen wordt dikwijls verward met impulsiviteit.

NLD heeft in de eerste plaats betrekking op de informatieverwerking.

Zwakke kanten van kinderen met NLD: 

visueel ruimtelijke vaardigheden

 • problemen met weg vinden op school, besef van tijd;
 • moeite met houden van overzicht waarnemen en aandacht;
 • moeite met het zien van het grote verband.

cognitief 

 • zwak inzicht in oorzaak – gevolg, tekstbegrip;
 • moeite met flexibel denken.

motorische vaardigheden

 • houterig, traag;
 • moeizaam en moeilijk leesbaar geschrift.

sociale vaardigheden 

 • non-verbale signalen ( gebaren en gelaatsuitdrukkingen) worden niet begrepen;
 • weinig sociaal inlevingsvermogen.

Sterke kanten van kinderen met NLD:

verbale vaardigheden 

 • vlug en vlot praten en lezen;
 • zeer rijke woordenschat.

geheugen

 • verbaal geheugen: zinnen letterlijk onthouden;
 • geheugen voor parate kennis, rijtjes en reeksen.

automatiseren 

 • eens geautomatiseerd: heel vlot technisch lezen en spellen.

aandacht

 • concentratie en aandacht auditief en verbaal.

Voor meer info kan je terecht op onderstaande websites: