ADHD

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder): aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit.

Volgens de DSM IV heeft een persoon ADHD wanneer hij een ernstig probleem heeft met onoplettenheid, hyperactiviteit of allebei. Aangezien al deze zaken op een bepaalde leeftijd "normaal" kunnen zijn, mogen ze alleen als blijk voor deze stoornis gelden als ze ernstige problemen veroorzaken, ten minste zes maanden aanhouden en niet als passend bij de ontwikkelingsfase van die persoon worden beschouwd.

Het is moeilijk om als diagnose te stellen omdat de symptonen onoplettendheid, hyperactiviteit onder de bevolking frequent voorkomen. De symptomen starten voor het zevende jaar.

Deze kinderen vertonen:

1. een zeer grote mate van impulsiviteit:

Voorbeeld:

  • antwoord geven voor de vraag gesteld is
  • doen alvorens te denken

2. een ernstig concentratieprobleem:

Voorbeeld:

  • lijkt vaak niet te luisteren als er iets gezegd wordt
  • moeite met het organiseren
  • vergeetachtig zijn.

3. veel onrust, gejaagdheid of overbeweeglijkheid:

Voorbeeld:

  • constant babbelen;
  • niet stil kunnen zitten.

Meer info vind je op de deze website: www.zitstil.be