Wat is dyspraxie? 

(DCD -- Developmental Coordination Disorder)

Ontwikkelingsdyspraxie of Coördinatie-ontwikkelingsstoornis is een stoornis in 

 • de ontwikkeling van de coördinatie van bewegingen 
 • het uitvoeren van handelingen 
 • het aanleren van motorische vaardigheden 
 • het automatiseren van motorische vaardigheden

Kinderen met deze stoornis kunnen meervoudige instructies moeilijk onthouden en dus ook moeilijk opvolgen en uitvoeren. Hun aandachtspanne en verwerkingscapaci-teit is trager.

Het korte termijngeheugen functioneert niet zo goed. Ze vergeten wat ze 's morgens hebben gedaan. Het lange termijngeheugen is uitstekend.

Bij enkelen is het enige dyspraxie probleem dat ze hebben, een probleem met schrijven. Anderen hebben leesproblemen als gevolg van dyslexie of slechte oog-hand coördinatie. Anderen hebben problemen met rekenen (dyscalculie), of lezen alleen mechanisch, zonder te begrijpen wat ze lezen (hyperlexie). Als kinderen dyspraxie gerelateerde moeilijkheden hebben zoals problemen met waarnemen, de tastzin of ruimtelijk bewustzijn, dan ligt de aanwezigheid van leerproblemen voor de hand. Dyspraxie beïnvloeden een grote groep mensen, dus er zijn mensen met 'talenten' en er zijn mensen die 'langzaam' zijn. De meerderheid heeft een gemiddelde intelligentie, maar heeft een probleem om dit uit te drukken in taal of schrijven.

Kenmerken (kunnen apart of in combinatie voorkomen)

 • Onvermogen om taken te plannen en ze uit te voeren.
 • Problemen met de volgorde: wat eerst ,in het midden en laatst. Zowel voor het organiseren van taken als vertellen van een verhaal
 • Problemen met fijne motoriek vb. schrijven, puzzelen, veters knopen..
 • Problemen met de grove motoriek vb. fietsen, bal gooien en vangen, huppelen
 • Beperkt ruimtelijk bewustzijn.
 • Gebrek aan bewustzijn van eigen lichaam.
 • Een gevoelige tastzin.
 • Beperkte concentratie is mogelijk.
 • Verlangen naar veel aandacht
 • Overdreven emoties.
 • Moeilijkheden met: kloklezen , kalender,omgaan met geld, weg vinden.
 • Slechte oog-handcoördinatie.
 • Onnauwkeurig

meer informatie: